Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina v platnom znení

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Sociálne služby a pomoc
Číslo: 15/2018
Schválené: 24. 9. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 10. 2018 - 1. 6. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky