Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 15/2017
Schválené: 26. 6. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 7. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky