Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 15/2016
Schválené: 16. 5. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 8. 6. 2016 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky