Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 15/2012
Schválené: 18. 6. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 7. 2012 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky