Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2011 (zrušené) o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 15/2011
Schválené: 19. 9. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 9. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky