Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 (zrušená II. časť ) o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Odpady a životné prostredie
Číslo: 15/2009
Schválené: 19. 10. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 13. 11. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky