Všeobecné záväzné nariadenie č. 15 / 2007 (zrušené) o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 15/2007
Schválené: 10. 12. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky