Všeobecne záväzné nariadenie č. 15 / 1993 (zrušené) o vylepovaní plagátov a o živelných nápisoch v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 15/1993
Schválené: 4. 1. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 1. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky