Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 o hazardných hrách na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 14/2019
Schválené: 17. 9. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 10. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky