Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 14/2018
Schválené: 25. 6. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 7. 2018 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky