Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 14/2015
Schválené: 29. 6. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 24. 7. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky