Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2014 (zrušené) ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2013

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 14/2014
Schválené: 22. 9. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 9. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky