Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2013 o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina a školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina, rozpočtovej organizácie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 14/2013
Schválené: 9. 9. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 1. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky