Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2012 ktorým sa mení nariadenie č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina - zrušene

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 14/2012
Schválené: 18. 6. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 7. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky