Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 14/2011
Schválené: 19. 9. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 10. 2011 - 19. 7. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky