Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 14/2009
Schválené: 24. 8. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 24. 8. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky