Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 (zrušené) o dani z nehnuteľností

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 14/2008
Schválené: 8. 12. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 8. 12. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky