Všeobecné záväzné nariadenie č. 14 / 2007 (zrušené) O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 14/2007
Schválené: 29. 10. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 10. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky