Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 / 1993 (zrušené) o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 14/1993
Schválené: 4. 1. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 1. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky