Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020 o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 13/2020
Schválené: 2. 11. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 11. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky