Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina č. 14/2011

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 13/2018
Schválené: 25. 6. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 7. 2018 - 19. 7. 2023

Dokumenty

Zmeny a doplnky