Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017 (zrušené), ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina v znení VZN č. 1/2016

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 13/2017
Schválené: 26. 6. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 6. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky