Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2016, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh FARMÁRSKY TRH

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 13/2016
Schválené: 16. 5. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 8. 6. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky