Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 13/2015
Schválené: 29. 6. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 6. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky