Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 o zrušení Strediska služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina, rozpočtovej organizácie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 13/2014
Schválené: 22. 9. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 10. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky