Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2013 (zrušené) o organizácii miestneho referenda v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 13/2013
Schválené: 24. 6. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 24. 6. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky