Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 (zrušené) o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 13/2012
Schválené: 18. 6. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 6. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky