Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2011 o Zariadení dočasného bývania

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 13/2011
Schválené: 19. 9. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 10. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky