Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 (zrušené) ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 13/2008
Schválené: 8. 12. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 8. 12. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky