Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2004 VZN, ktoré ruší VZN č. 2/1991

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 13/2004
Schválené: 6. 12. 2004
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2005 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky