Všeobecne záväzné nariadenie č. 13 / 1993 (zrušené) mesta o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 13/1993
Schválené: 11. 11. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 11. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky