Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2020
Schválené: 19. 10. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky