Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2017
Schválené: 26. 6. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 26. 6. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky