Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 12/2016
Schválené: 4. 4. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 28. 4. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky