Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej organizácie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 12/2014
Schválené: 30. 6. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 9. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky