Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 ktorým sa mení nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 a č. 16/2012

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2013
Schválené: 24. 6. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky