Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 (zrušené) o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2012
Schválené: 18. 6. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 6. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky