Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011 (zrušené) o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2011
Schválené: 19. 9. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 9. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky