Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009 (zrušené) o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2009
Schválené: 24. 8. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 24. 8. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky