Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008 (zrušené) o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2008
Schválené: 8. 12. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 8. 12. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky