Všeobecné záväzné nariadenie č. 12 / 2007 POŽIARNY PORIADOK MESTA

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Civilná ochrana a bezpečnosť v meste
Číslo: 12/2007
Schválené: 29. 10. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 13. 11. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky