Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 2004 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 1/2004, ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2004
Schválené: 6. 12. 2004
Oznámené:
Dátum účinnosti: 6. 12. 2004 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky