Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2003 (zrušené) o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/2003
Schválené: 15. 12. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 12. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky