Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 1993 (zrušené) Doplnok k poriadku pre cintoríny

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/1993
Schválené: 2. 12. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 2. 12. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky