Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 1992 (zrušené) o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 12/1992
Schválené: 5. 1. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 1. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky