Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/2020
Schválené: 28. 9. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky