Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 11/2019
Schválené: 25. 6. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 7. 2019 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky