Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 (zrušené) o poplatku

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 11/2018
Schválené: 25. 6. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 25. 6. 2018 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky