Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 11/2016
Schválené: 4. 4. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 28. 4. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky