Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 o zrušení Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Do Stošky 8, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 11/2015
Schválené: 29. 6. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 9. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky